Varför ska man göra denna kurs?

Tvistande?

Har någon som tidigare var en nära vän slutat prata med dig? Har du familj eller vänner som jämt grälar? Är dina medarbetare jämt osams med varandra?

Konflikter är så vanliga i världen idag att de flesta människor tar för givet att det är så livet ska vara. Det är dock inte naturligt att två grannar alltid bråkar eller att man och hustru hela tiden försöker knäcka varandra. Och det är inte naturligt att konflikter sjuder mellan länder för att sedan explodera i öppet krig.

Det finns en grundläggande och naturlig lag om mänskliga relationer som förklarar varför dessa konflikter mellan människor – och länder – ofta är så svåra att lösa. Och i det här häftet finns verktyg som du kan använda för att upptäcka den verkliga anledningen till konflikter och lösa dem.

På den kostnadsfria online-kursen, Hur man löser konflikter, får du reda på:

  • Vad som verkligen underblåste historiens största konflikter
  • Hur konflikter hålls igång
  • Hur man upptäcker källan till konflikter i sitt eget liv
Börja nu >>