Varför ska man göra denna kurs?

Fostrar du dem rätt?

Oroar du dig för ditt barns hälsa och framtida lycka? Är du rädd för att du gör allt fel som förälder?

Idag dränks föräldrar med råd om hur man uppfostrar barn – antingen från vänner och anhöriga eller av de senaste i en lång rad obeprövade ”expertteorier” om uppfostran. Det är inte mycket av det som förbättrar förståelsen av barn eller bidrar till att minska osäkerheten som förälder.

Men det finns grundläggande och beprövade metoder som hjälper till att skingra mysterier angående att vara förälder och som ger varje förälder de redskap de behöver för att hjälpa sina barn att växa upp som lyckliga, kapabla och ansvarskännande individer.

Ta reda på:

  • Vad disciplin har att göra med att fostra barn
  • Hur man hjälper ett barn att bestämma vad han eller hon vill få ut av livet
  • Enkla tekniker du kan använda för att hjälpa ett barn som har skadat sig eller har det svårt
Börja nu >>