Kurs-översikt
Kursöversikt: Äktenskap

Familjen har tidigare varit den stabila grund på vilket allt annat har byggts. Idag är dess splittrade rester orsaken till många samhällsproblem. Och även om antalet giftermål fortfarande är större än antalet skilsmässor, så minskar gapet i rask takt. Äktenskapet är på god väg att misslyckas som institution

L. Ron Hubbard har skrivit mycket om relationer mellan människor och en hel del är tillämpligt på denna, den mest personliga av alla relationer. På den här kursen, med medföljande kurshäfte, hittar du metoder som gör att man kan få ett äktenskap att fungera; orsakerna till att många äktenskap spricker; hur man tar reda på ifall två kontrahenter passar ihop och hur man räddar ett äktenskap.

Tidningar och tidskrifter är fyllda av råd från ”populära” psykologer. Samtidigt fortsätter den negativa trenden. I det här häftet finns den verkliga lösningen – en fungerande lösning – som kan användas för att förbättra alla kärleksförbindelser.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

4 till 5 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Äktenskap

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Kursen om Äktenskap var till stor hjälp för mig och min man när det gällde att förstå varandra, genom att lära oss att respektera varandra, visa ärlighet och tillit, och att säga ifrån när vi blev irriterade och att inte hysa vrede.

Vi var på väg att separera, tänkte att det inte fanns något sätt att reparera skadan. En av de saker vi saknar i den afrikanska traditionen är kommunikation, eftersom mannen alltid bestämmer och har rätt i alla avseenden. I vår kultur är männen dominerande, kvinnorna är skygga för att uttrycka sina känslor, och i de flesta fall resulterar detta i skilsmässor. Vi har ingen äktenskapsrådgivare som reparerar äktenskap.

Ett stort tack till Scientologi-kyrkan. Efter att ha läst det här häftet har jag kommit underfund med att äktenskapet är grunden för en familj.” – J.F.


”När jag stod inför utmaningar i mitt äktenskap, trodde jag att skilsmässa var enda utvägen, tills jag upptäckte frivilligpastorerna på Internet. Mitt liv var miserabelt, och jag upplevde att jag aldrig haft några lyckliga stunder med min man.

Genom att göra Äktenskapskursen återupptäckte jag mig själv och jag fick förnyad styrka. Jag fann att jag kunde prata med människor som har äktenskapsproblem och vara en rådgivare genom att förse dem med information (häftena). I samma ögonblick som jag började dela med mig av informationen så upptäckte jag att jag ville vara gift, inte skild, och jag insåg att problem kan lösas och att människor kan börja ett nytt liv efter att ha gått igenom hemska saker, om de bara får den nödvändiga information som behövs för att lösa sina meningsskiljaktigheter.

Att vara gift är en ära och genom att kommunicera får man det allra bästa äktenskapet. Jag var en av de dåliga kommunikatörerna men tack vare frivilligpastorerna och deras uppmuntrande praktikuppgifter återupptäckte jag mig själv.

Det finns inget som är omöjligt i ett äktenskap så länge du har informationen från frivilligpastorerna. Jag är en ny och förändrad person och mina andra vänner som hade samma problem börjar uppskatta sina äktenskap också.” – J.M.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Behöver ditt äktenskap en översyn?

Har du och din maka/make växt ifrån varandra? Har dina bröllopslöften förlorat sin innebörd? Hur kan du vara säker på att hon eller han är den rätta för dig?

Stress och spänningar som livet utsätter ett äktenskap för kan sätta de mest kärlek sfulla relationer på prov. Trots detta är det möjligt att reparera ett äktenskap igen, även när det inte verkar finnas någon återvändo. Och när det verkar som om äktenskapet bara har förlorat lite av sin glans, så kan man använda informationen och metoderna i det här häftet för att återge det samma forna glans som det började med.

Här finns verktygen för att inleda ett äktenskap eller förvandla det till en varaktig förening som uppfyller de hopp och drömmar ni hade när ni lovade varandra att skapa ett liv tillsammans.

Ta reda på:

  • Den exakta orsaken till att gifta makar fjärmar sig från varandra och hur man reparerar upprördheten.
  • Hur man tar reda på om du och din partner passar ihop.
  • Hemligheten med ett framgångsrikt äktenskap
Börja nu >>