Kurs-översikt
Kursöversikt: Tillvarons dynamiker

Under tusentals år har människan försökt bedöma sin plats i denna materiella värld. Hur skall hon förhålla sig till resten av livet och till sina medmänniskor? Vilka är hennes verkliga skyldigheter, och till vem?

Det fanns inga klara och entydiga svar – inte från de gamla grekerna, inte heller från de materialistiska tänkarna som hör vår tidsålder till.

Och så har det varit ända tills L. Ron Hubbard uppnådde sitt länge eftersökta mål, en minsta gemensam nämnare genom vilken alla människor och, faktiskt, allt liv, skulle kunna förstås.

Utifrån det kom en flod av upptäckter som kastade nytt ljus på människans natur och livet.

Principerna i den här kursen löser det moraliska dilemma kring rätt och fel som funnits sedan urminnes tider, och får till stånd en ny nivå av förnuft. Med dessa principer kan man anpassa de olika existensfaktorerna, fatta rätt beslut när man ställs inför ett val och uppnå ett nytt perspektiv på de riktlinjer som finns tillgängliga i ens liv.

L. Ron Hubbard utvecklade dessa principer i många andra verk och föreläsningar. Men den här kursen och det tillhörande häftet representerar det väsentligaste i ämnet och ger ett praktiskt sätt att framgångsrikt ta sig an livet, och det används av millioner.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

4 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Tillvarons dynamiker

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Det var faktiskt en fantastisk upplevelse att lära om dynamikerna [de olika drifter eller drivkrafter genom vilka man överlever i livet]. Jag känner nu till en sådan fantastisk sak som kan hjälpa alla att förstå mer om sina känslor och hur man kan ändra allt i sitt liv. Det är ett bra verktyg för alla, även lärare, rådgivare, föräldrar, försäljare och alla som har någonting att göra med andra.

En person som jag hjälpte är nu förälskad och helt fri att leva i sitt förhållande, efter att ha lidit mer än tio år av ett problem som, efter att ha konfronterats i förhållande till dynamikerna, nu har försvunnit.

Med de verktyg och insikter som erhålls under kursen, kunde jag hjälpa människor med problem (ett stort utbud av dem) som hade varit närvarande i deras liv i mer än tio år eller så, och allt gick med lätthet.

Jag rekommenderar alla att delta i denna kurs.” – J.M.


”Kursen hjälpte mig att titta utanför mig själv och överväga andra områden som ofta förbises av mig själv, och som även ofta förbises av andra. De praktiska övningarna har hjälpt mig att se saker på en mycket större skala, särskilt när det gällde att fastställa optimala lösningar.

Det var givande att hjälpa någon finna en idealisk lösning på en situation som hon stod inför med hjälp av dynamikerna [olika drifter eller drivkrafter genom vilka man överlever i livet] som en ’referenspunkt’. Detta var en stor seger för oss båda.

Jag har börjat att delta i, och är mycket mer lyhörd till alla dynamikerna i motsats till bara några få, efter att ha genomgått denna kurs, och det är verkligen en betydande seger. Tack för din vägledning, uppmuntran och hjälp med denna kurs.” – R.L.


Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Undrar du om du fattade de rätta besluten?

Livet är fyllt av svåra beslut, och svaren är inte alltid enkla. Hur vet du att de beslut du fattar är de rätta?

Det finns ett sätt att avgöra huruvida ett beslut är rätt eller inte, och det sättet är tillämpbart på varje val som du står inför i livet. När du väl har lärt dig dessa principer så kommer du att känna tillfredsställelsen av att veta att du äger att verktyg som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut varje gång.

Du kommer också att få praktisk information som kan hjälpa dig att balansera dina personliga mål med din familj, ditt arbete och varje annan del av ditt liv.

På den kostnadsfria online-kursen Tillvarons dynamiker får du reda på:

  • Den optimala lösningen på alla problem
  • Vad ens mål faktiskt är
  • Den faktor som är tillämplig på allt levande
Börja nu >>