Kenyanska scoutledare använder Scientologys frivilligpastorers metoder för att hjälpa till efter jordskred i Uganda

Scouter i Kenya, som lärt upp sig till frivilligpastorer, hjälpte till med sök- och räddningsinsatser efter jordskred i Bududa-distriktet i Uganda.
Frivilligpastorer deltar i sök- och räddningsarbete

Ett team av kenyanska scouter som också är frivilligpastorer, reste till Uganda förra månaden där massiva jordskred dödade 94 och gjorde 30 000 hemlösa. Ledda av 22-årige Elly Rajab, anslöt sig scouterna till räddningsarbetarna från Ugandas armé i sökandet efter 500 saknade människor i det översvämningsdrabbade området.

När de anlände till Uganda från Nairobi, tog Elly och hans team reda på från lägren med de hemlösa, från Röda korset och den ugandiska armén var deras hjälp behövdes bäst. Eftersom hundratals fortfarande saknades, var den första prioriteringen att hitta och rädda överlevande, vilket måste göras för hand med spadar och hackor, eftersom tunga maskiner skulle kunna utlösa ytterligare ras på den kraftigt genomdränkta marken.

Frivilligpastorerna distribuerade också mat och förnödenheter och erbjöd enkla men effektiva Scientologi-metoder – som kallas ”assister” och utvecklades av L. Ron Hubbard – för att hjälpa människor i lägren övervinna den desorientering och det trauma de upplevde när de förlorade sina hem, familjer och ägodelar.

I Nairobi det föregående året hade Elly utbildat sig till frivilligpastor för att få praktiska färdigheter som han och andra scoutledare kunde använda för att hjälpa människorna i sitt land. Efter att Elly hade avslutat gratis online-utbildning i kommunikation, konfliktlösning, organisatoriska grunder och andra ämnen som erbjuds på www.volunteerministers.org, arrangerade han under hösten 2009 en rad seminarier som gavs av en frivilligpastor som skickats från USA till Kenya och inbjöd scoutledare från Mombasa, Marsabit, Kisumu och Nakuru. Efter seminarierna har dessa scoutledare i sin tur utbildat hundratals fler scouter i sina respektive regioner i Scientologys frivilligpastorsteknologi.