Scientologys frivilligpastorer på Haiti:
Över 284 000 människor hjälpta

Alltsedan jordbävningen på Haiti den 12 januari 2010 har över 300 frivilligpastorer från 22 länder kommit till Haiti för att ge hjälp, och de har lärt upp tusentals haitier att själva till bli frivilligpastorer.
Undervisning till andra, så att de också kan hjälpa.
Sjukvård.
Distribution av mat och vatten.
Återuppbyggnadsarbetet i ett sjukhus i Port-au-Prince.
Frivilligpastorer ordnar leverans av varor och annat materiellt stöd, inklusive den ”Livbåt för Haiti” som transporterade över 100 ton förnödenheter från USA till Haiti.
Scientologi-frivilligpastorernas ”Livbåt för Haiti”.
Uppröjningsaktiviteter under den korta regnperioden, mitten av april 2010.
Vård av föräldralösa barn.

Under den första veckan efter jordbävningen på Haiti, mobiliserade och transporterade Scientologi-kyrkans frivilligpastorer mer än 360 räddnings- och sjukvårdspersonal samt frivilligpastorer till Haiti. Man värvade donationer i form av mat och läkemedel, vilket sedan fördes till Haiti för distribution, i samordning med FN. Inom tio dagar arbetade över 100 frivilligpastorer på Haiti.

I slutet av andra veckan efter att katastrofen drabbat Haiti, hade frivilligpastorerna etablerat sig som en stabil källa till hjälp vid allmänna sjukhuset i Port-au-Prince, och University of Miamis tältsjukhus samt i de många provisoriska sjukhusen runtom i staden. Ett frivilligpastorsteam hjälpte en haitisk biståndsorganisation att återuppbygga ett barnhem som hittills tagit hand om och gett mat till omkring 100 föräldralösa barn.

Andra frivilligpastorer har gått samman med militär- eller biståndsorganisationer och ordnar med distribution av livsmedel och medicinska förnödenheter över hela västra Haiti. Sedan dess har Scientologys frivilligpastorer utvidgat sitt organisatoriska stöd till flyktingläger utanför Port-au-Prince, inklusive Jacmel på södra Haiti.

Sedan februari 2010 har frivilligpastorsenheter på Haiti inrättat åtta stationer över hela ön.

Dagen lång hjälpte Scientologys frivilligpastorer skadade och nödställda haitier att hantera sina skador och förluster och gav dem hopp. De assisterade sjukvårdspersonal i operationssalar, vid förlossningar, organiserade medicinska förnödenheter och transporter, skötte patienter samt delade ut mat till dem.

Under de senaste månaderna har frivilligpastorerna hjälpt till med återuppbyggnaden av kliniker, skolor och barnhem. De har också arbetat på att förbättra sanitära förhållanden, bygga toaletter som behövs i flyktingläger, samtidigt som man har utbildat många personer ur lokalbefolkningen på frivilligpastorsmetoder.

Sammanfattning (uppdaterad: 8 maj 2010)

Sedan katastrofen drabbade Haiti den 12 januari 2010, har över 300 Scientologi-frivilligpastorer från 22 länder kommit till ön och

  • hjälpt över 284 000 personer, däribland tusentals föräldralösa barn, med tak över huvudet, mat och grundläggande medicinsk och annan vård,
  • ordnat med och levererat över 120 000 kilo mat, medicin och andra förnödenheter, inklusive en lastbil och en fullt utrustad ambulans,
  • ordnat finansiering för transport av över 360 läkare, räddningspersonal, ingenjörer och sanitetsexperter med hjälp av charterflyg från New York, Los Angeles och Miami,
  • byggt och bemannat tio frivilligpastorsläger för att komma närmare där hjälp behövs
  • och utbildat över 280 haitiska frivilligpastorsteam.

Översikt

 Scientologi-kyrkans frivilligpastorskår är ett program som tillhandahåller katastrofhjälp och räddningsinsatser. Programmet skapades för mer än trettio år sedan av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, och har vuxit till över 200 000 frivilligpastorer världen över vilka har tjänstgjort vid över 185 av de värsta katastroferna, inklusive Ground Zero efter den 11 september, tsunamin i Sydostasien, orkanen Katrina och jordbävningen på Haiti.

Frivilligpastorer har utbildat och samarbetat med mer än 500 olika grupper, organisationer och myndigheter, inklusive Röda korset, FEMA, USA:s nationalgarde, polisavdelningar och brandkårer, samt är aktiva medlemmar i NVOAD (National Voluntary Organizations Active in Disaster – ung. nationella frivilligorganisationer vid katastrofer). Frivilligpastorernas motto är ”Det går att göra något åt det.”

År 2001 hjälpte mer än 800 frivilligpastorer till vid World Trade Center-katastrofen och gav andlig och praktisk hjälp till räddningspersonal i flera veckor. De har också varit en viktig del i räddningsarbetet vid områden för orkaner, översvämningar, jordbävningar och bränder.

Mer än 500 frivilligpastorer från elva nationer gjorde en insats i Sydostasien, Indien och Sri Lanka under år 2004 efter tsunamin. Det rapporterades om deras arbete av internationella medier, däribland CNN, The Economist, Washington Post och Wall Street Journal.

Hjälpinsatserna från Scientologys frivilligpastorer har lovordats av politiker, polis, militär, andra hjälporganisationer och civila myndigheter. En borgmästare i Louisiana vars stad hade drabbats av orkanerna Katrina och Rita år 2005 sade: ”Jag blev väldigt glad när mer än 900 av er kyrkas frivilligpastorer anlände till min stad från hela världen och blev en betydande resurs för att ge fysisk och andlig hjälp till de behövande.”

Scientologys frivilligpastorer är organiserade i Scientologi-kyrkornas katastrofhjälpsteam (CSDR=Churches of Scientology Disaster Response). Dessa team med sina karakteristiska gula tröjor, anländer till en katastrofplats strax efter de första räddningsstyrkorna. De träffar lokala ledare för räddningsinsatserna och polisen för att samordna sina aktiviteter och ta reda på vilken omedelbar hjälp som behövs, som till exempel att organisera ett område där det råder förvirring, tillhandahålla mat och vatten, bemanna distributionsstationer och avdela frivilligpastorer till att hjälpa till med olika nödvändiga projekt. Så snart som möjligt börjar de ge ”assister” (en åtgärd som utförs för att hjälpa en person möta fysiska svårigheter och lindra obehag, smärta eller skada i nuet) till överlevande, räddnings- och sjukvårdspersonal när så behövs.

Under den första veckan efter jordbävningen på Haiti mobiliserade och transporterade Scientologi-kyrkans frivilligpastorskår på ett tryggt sätt mer än 350 frivilligpastorer och personal för räddnings- och sjukvårdsinsatser till Haiti. Cirka fyrtio ton donationer mat och medicin samlades in och transporterades till Haiti för distribution, i samordning med FN. Inom tio dagar fanns över 100 frivilligpastorer verksamma på Haiti.

I slutet av andra veckan efter det att katastrofen hade drabbat Haiti, hade frivilligpastorerna etablerat sig som en stabil källa till hjälp vid det allmänna sjukhuset i Port-au-Prince och University of Miamis tältsjukhus samt i många provisoriska sjukhus runt om i staden. Ett av frivilligpastorsteamen hjälpte en haitisk hjälporganisation att återuppbygga ett barnhem som sedan har kunnat ta hand om och bespisa 100 föräldralösa barn.

Andra har slagit sig ihop med militära enheter eller grupper från hjälporganisationer och tar hand om distribution av livsmedel och medicinsk utrustning i hela västra delen av Haiti. Sedan dess har Scientologys frivilligpastorer utökat sitt organisatoriska och logistiska stöd till flyktingläger utanför Port-au-Prince, bland annat i Jacmel på södra Haiti.

Sedan februari 2010 har frivilligpastorsenheter på Haiti etablerat åtta läger runtom på Haiti. Ytterligare ett läger upprättades i Dominikanska republiken för att ordna transport av livsmedel och förnödenheter till Haiti.

Hela dagen arbetar Scientologys frivilligpastorer med drabbade haitier för att hjälpa dem komma över sina skador och förluster och ge dem nytt hopp. Scientologys frivilligpastorer hjälper också sjukvårdspersonal i operationssalar; hjälper barn till världen; arrangerar medicinska förnödenheter, samt transport, omsorg och bespisning av patienter. Under den fjärde månaden efter jordbävningen hjälper utbildade frivilligpastorer till med den fysiska återuppbyggnaden av landet; man bygger hjälpstationer, reparerar avlopp och vattensystem och utbildar personer ur lokalbefolkningen.